Work Król Ryszard II Translator Ulrich, Leon (1811-1885)
Place
of publication
Kraków
Date
of publication
1895
Publisher G. Gebethner i Spółka
Work Król Ryszard II Translator Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)
Place
of publication
Lwów
Date
of publication
1895
Publisher Księgarnia Polska
Work Król Ryszard II Translator Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)
Place
of publication
Warszawa
Date
of publication
1875
Publisher Spółka Wydawnicza Księgarzy
Work Król Ryszard Drugi Translator Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)
Place
of publication
Poznań
Date
of publication
1869
Publisher Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego