Dzieła dramatyczne Szekspira. t. 2, s. 113-229

Król Ryszard Drugi (III 2)
KRÓL RYSZARD Mniejsza już o to. Precz z wszelką pociechą! Mówmy o trumnach, robakach, nagrobkach. Proch – to nasz papier, więc rzewnych ócz łzami Na łonie ziemi zapisujmy smutek. Róbmy testament, oraz wykonawców Wybierzmy sobie. Lecz cóż zdać możemy W spuściźnie komu, krom ciał naszych – ziemi? Majątki, życie, wszystko Bolinbroka. I nic swem nazwać nie możem prócz śmierci, I prócz tej garstki nierodzajnej gliny, Co służy kościom za oblep i szatę. Przez Boga! siądźmy na ziemię i prawmy Smutne powieści o zgonie monarchów. Jednych strącono, drudzy w boju legli, Tych udręczyły upiory strąconych, Tych struły żony, tamtych w śnie zabito, – Mord wszystkich końcem, bo w kręgu korony, Która otacza skroń króla znikomą, Śmierć ma swój dworzec. Tam cudaczka siedzi, Drwiąc z majestatu, szydząc z jego pompy, Dając mu drobną chwilkę i teatrzyk, By zagrał w króla, straszył, zmiatał wzrokiem, I samolubną, czczą w nim budząc próżność, Że niepożytym spiżem jest to ciało, Ta twierdza życia. Tak się ubawiwszy Przybywa w końcu przekłuć drobną szpilką Wątłą warownię….. i bądź zdrów, mój królu! Nakryjcie głowy, – kornemi pokłony Nie szydźcie z ciała, – porzućcie hołd, służby, Zwyczaj, cześć wszelką. Wyście się co do mnie Mylili dotąd. Jak wy, żyję chlebem Podlegam smutkom, czuję niedostatki, I potrzebuję przyjaciół. Nie śmiejcież Tak zawisłemu powiadać żem królem!

William Shakespeare, Król Ryszard Drugi, tłum. Stanisław Koźmian [w:] Dzieła dramatyczne Szekspira, T. 2, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1869, s. 113–229.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 42.84 MB

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Szekspira, tłum. Stanisław Koźmian, T. 2, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1869.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 107.68 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Ryszard II

Original title

Richard II

Title

Ryszard II

Year of publication

1869

Year of origin

1860-1870

Place of publication

Poznań

Place of origin

Poznań

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Król Ryszard Drugi

Uniform title

Ryszard II

Original title

Richard II

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)

Stanisław Egbert Koźmian (1811–1885) was a journalist, translator and literary critic. He was born in 1811 at the estate of...