Work Sen w wigilią Ś. Jana Translator Hołowiński, Ignacy (1807-1855)
Place
of publication
Wilno
Date
of publication
1839
Publisher T. Glücksberg
Work Sen nocy letniej Translator Ulrich, Leon (1811-1885)
Place
of publication
Kraków
Date
of publication
1895
Publisher G. Gebethner i Spółka
Work Sen nocy letniej Translator Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)
Place
of publication
Lwów
Date
of publication
1895
Publisher Księgarnia Polska
Work Sen nocy letniej Translator Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)
Place
of publication
Warszawa
Date
of publication
1877
Publisher Spółka Wydawnicza Księgarzy
Work Sen nocy letniej Translator Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)
Place
of publication
Poznań
Date
of publication
1866
Publisher Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego