Work Król Lir Translator Pietkiewicz, Antoni (1823-1903)
Place
of publication
Lwów
Date
of publication
1870
Publisher Teofil Szumski
Work Król Lear Translator Dzieduszycki, Wojciech (1848-1909)
Place
of publication
Kraków
Date
of publication
1904
Publisher Drukarnia „Czasu”
Work Król Lir Translator Pietkiewicz, Antoni (1823-1903)
Place
of publication
Warszawa
Date
of publication
1870
Publisher [s. n.]
Work Król Lir Translator Pietkiewicz, Antoni (1823-1903)
Place
of publication
Lwów
Date
of publication
1870
Publisher Wydaw. Mrówki
Work Król Lear Translator Hołowiński, Ignacy (1807-1855)
Place
of publication
Wilno
Date
of publication
1841
Publisher T. Glücksberg
Work Król Lear Translator Komierowski, Jan (1798- zm. po 1879)
Place
of publication
Warszawa
Date
of publication
1858
Publisher w drukarni S. Orgelbranda
Work Król Lir Translator Paszkowski, Józef (1817-1861)
Place
of publication
Lwów
Date
of publication
1895
Publisher Księgarnia Polska
Work Król Lir Translator Paszkowski, Józef (1817-1861)
Place
of publication
Warszawa
Date
of publication
1877
Publisher Spółka Wydawnicza Księgarzy: Gebethner i Wolff [etc.]
Work Król Lir Translator Paszkowski, Józef (1817-1861)
Place
of publication
Warszawa
Date
of publication
1875
Publisher Spółka Wydawnicza Księgarzy
Work Król Lir Translator Paszkowski, Józef (1817-1861)
Place
of publication
Warszawa
Date
of publication
1860
Publisher [s.n.]
Work Król Lear (Lir) Translator Ulrich, Leon (1811-1885)
Place
of publication
Kraków
Date
of publication
1895
Publisher G. Gebethner i Spółka
Work Król Lyr Translator Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)
Place
of publication
Poznań
Date
of publication
1866
Publisher Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego