William Shakespeare, Król Lyr, tłum. Stanisław Koźmian [w:] Dzieła dramatyczne Szekspira, T. 1, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1866, s. 95–251.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 44.73 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Szekspira, tłum. Stanisław Koźmian, T. 1, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1866.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 125.46 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Król Lear

Original title

King Lear

Title

Król Lear

Year of publication

1866

Year of origin

1860-1870

Place of publication

Poznań

Place of origin

Poznań

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Król Lyr

Uniform title

Król Lear

Original title

King Lear

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)

Stanisław Egbert Koźmian (1811–1885) was a journalist, translator and literary critic. He was born in 1811 at the estate of...