Dzieła Wiliama Szekspira, red. H. Biegeleisen, t. 8, s. 163-250

Wszystko dobrze, co się dobrze kończy (IV 3)
PIERWSZY SZLACHCIC Dobrze, czy ten kapitan znajduje się w służbie księcia? PAROLLES O ile wiem, tak, powtarzam, robaczywa figura. (…) PIERWSZY ŻOŁNIERZ Jak jest widziany u księcia? PAROLLES Książe zna go jako jednego z moich niższych oficerów i niedawno pisał mi, żeby go wydalić ze służby. Zdaje mi się, że mam list w kieszeni. PIERWSZY ŻOŁNIERZ Dobrze, poszukamy. PAROLLES Może się mylę; jeśli go nie mam przy sobie, musiał zostać z innymi listami księcia w moim namiocie PIERWSZY ŻOŁNIERZ Tu jest jakiś papier; mam odczytać? PAROLLES Nie wiem, czy to on, lub nie on. (…) PIERWSZY ŻOŁNIERZ (czyta) „Diano! Hrabia jest pustak, ale pełny złota…” PAROLLES Czcigodny panie, to nie list księcia; to ostrzeżenie, które posyłam pewnej pannie we Florencji, imieniem Diana, aby się miała na baczności przed zalotami pewnego hrabi Rousillonu, młodego i płochego chłystka, a bardzo rozpustnego. Proszę waszej miłości włożyć to na powrót. PIERWSZY ŻOŁNIERZ Nie, za pozwoleniem, wprzód przeczytam. PAROLLES Zapewniam, że miałem na oku dobro dziewczyny, wiedząc, że hrabia jest niebezpieczny i rozpustny młodzik, wieloryb na panieństwo, pożerający świeży zarybek, gdzie znajdzie. BERTRAM Przeklęty łotr! hultaj na obie strony! PIERWSZY ŻOŁNIERZ (czyta) Gdy ci przysięga, każ płacić gotówką. Bo szukać na nim długu – próżne trudy; Dobry targ – zysku pół; rozumne słówko. Nie płaci później – niechże płaci wprzódy. Żołnierz ci, Diano, tę radę obwieści: Mąż cię zaślubi, on tylko popieści. Hrabia jest pustak, już ja coś wiem o tym: Naprzód zapłaci, ale nigdy potem. Twój, jak ci kiedyś powiedział do uszka, Parolles BERTRAM Powinno by się go puścić po obozie przez rózgi, z tym wierszem przybitym na czole. DRUGI SZLACHCIC Przecież to twój oddany przyjaciel, hrabio, biegły lingwista i dzielny wojownik. BERTRAM Znosiłem wszystkie zwierzęta oprócz kota; teraz on jest dla mnie kotem. PIERWSZY ŻOŁNIERZ Uważam po spojrzeniach generała, że będziemy musieli powiesić waszmości. PAROLLES Błagam was o życie, o nic więcej; nie żebym się obawiał śmierci, ale winy moje są tak liczne, chciałbym pokutować za nie jak najdłużej; pozwólcie mi żyć, jaśnie panie, w więzieniu, w dybach, gdziekolwiek, byle żyć.

[William Shakespeare], Wszystko dobre, co się kończy dobrze, tłum. Edward Porębowicz [w:] Henryk Biegeleisen (red.), Dzieła Williama Szekspira, T. 8, Komedye, Księgarnia Polska, Lwów 1896, s. 163–250.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 27.81 MB

Recommended edition

Henryk Biegeleisen (red.), Dzieła Williama Szekspira, T. 8, Komedye, Księgarnia Polska, Lwów 1896.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 90.87 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Original title

All's Well That Ends Well

Year of publication

1896

Year of origin

1890-1900

Place of publication

Lwów

Place of origin

Lwów

Publisher

Księgarnia Polska

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Wszystko dobre, co się dobrze kończy

Original title

All's Well That Ends Well

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Porębowicz, Edward (1862-1937)

Edward Porębowicz (1862–1937) was an eminent literary historian, translator and professor at Lwów University. He translated two of Shakespeare’s comedies:...