All's Well That Ends Well

title of translation Wszystko dobre, co kończy się dobrze
Year of origin 1870-1880
Place of publication Kraków Warszawa
Publisher G. Gebethner i Spółka