Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : w dwunastu tomach. T. 9, s. 107-184

Kupiec wenecki (IV 1)
SZAJLOK Książę, wiadome ci są me zamiary. Ja na nasz święty szabas poprzysiągłem, Że mieć to muszę, co mi oblig daje. Odmowa twoja groźbą razem będzie I prawom waszym i waszej wolności. Jeśli mnie spytasz, dlaczego przenoszę Funt złego ścierwa nad moje pieniądze? Choć odpowiedzieć nie mam obowiązku, Lecz cóż, gdy powiem: to me przywidzenie; Odpowiedź taka nie będzież wam dosyć? Czyliż, gdy w domu moim szczur plądruje, Dać mi nie wolno, jeśli mam ochotę, Dziesięć tysięcy dukatów za trutkę? I ta odpowiedź jeszczeź wam nie dosyć? Jedni znieść kota widoku nie mogą, Kwiczącej świni ci nie mogą słuchać, Inni, gdy kobza zaskrzypi im w uszach, Daremnie pragną zatrzymać urynę, Bo antypatii i sympatii władza Po swojej woli myśli ich nastraja. I ja też powiem w mojej odpowiedzi: Jak ty nie możesz dobrej dać przyczyny, Dlaczego jeden znieść nie może kota, Kwiczącej świni ten nie może słuchać, A tamten kobzy, by się pomścić nie chciał Na mimowolnej słabości przyczynie, Tak ja nie mogę dać wam i dać nie chcę Innej przyczyny mojego uporu, Jak zastarzałą moją doń nienawiść. Odpowiedź moja jestże dostateczna? BASSANIO Taka odpowiedź, kamienny człowieku, Dzikich popędów nie usprawiedliwia. SZAJLOK Nic mnie nie zmusza, abym w odpowiedziach Pragnął na twoją zasłużyć pochwałę.

William Shakespeare, Kupiec wenecki, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 9, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895, s. 107–184.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 6.64 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 9, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 20.49 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Kupiec wenecki

Original title

Merchant of Venice

Year of publication

1895

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Kupiec wenecki

Uniform title

Kupiec wenecki

Original title

Merchant of Venice

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...