William Shakespeare, Figle kobiet, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 9, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895, s. 11–95.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 7.24 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 9, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 20.49 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Original title

Merry Wives of Windsor

Year of publication

1895

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Figle kobiet. (Wesołe windsorskie kobiety)

Original title

Merry Wives of Windsor

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...