Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : w dwunastu tomach. T. 6, s. 133-244

Antoniusz i Kleopatra (III 9)
ANTONIUSZ Straciłem honor nikczemną ucieczką. (…) Gdzież mnie, Kleopatro, O, gdzie powiodłaś! Żeby hańbę moją Przed tobą ukryć, poglądam za siebie, I widzę mego honoru ruiny. KLEOPATRA O przebacz, panie, mym lękliwym żaglom! Jam nie myślała, że za mną pośpieszysz. ANTONIUSZ Widziałaś jednak, że do twego steru Wszystkie mnie serca krępowały fibry; Wiedziałaś, że mnie pociągniesz za sobą, Żeś była duszy mej wszechwładną panią, Żem był gotowy na twoje skinienie Ludzkie i boskie pogwałcić przykazy! KLEOPATRA O przebacz! ANTONIUSZ Teraz muszę do młodzika Pokorne prośby wyprawiać i szukać Mego ratunku w nikczemnych wybiegach, Ja, com połowę świata miał za cacko, Mogłem rozdawać i odbierać berła. Wiedziałaś, żem był przez ciebie podbity, Że miecz mój, przez mą osłabiony miłość, Wszystkim rozkazom jej posłuszny będzie! KLEOPATRA Przebacz mi, przebacz! ANTONIUSZ Nie płacz, Kleopatro! Łza twoja jedna droższa niż me straty. Daj pocałunek – jestem zapłacony.

William Shakespeare, Antonjiusz i Kleopatra, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 6, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895, s. 133–244.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 8.50 MB

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 6, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 17.16 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Antoniusz i Kleopatra

Original title

Antony and Cleopatra

Year of publication

1895

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Antoniusz i Kleopatra

Uniform title

Antoniusz i Kleopatra

Original title

Antony and Cleopatra

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...