Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : w dwunastu tomach. T. 3, s. 119-228

Król Ryszard III (I 1)
GLOUCESTER Dziś zimy naszej zmienia się niełaska Na złote lato przy Yorka słońcu; Chmury nad naszym zawieszone domem W głębiny morza zapadły na koniec; Wianek zwycięstwa skronie nasze stroi; Miecz posiekany wisi na pamiątkę; W radosne zejścia zmieniły się bitwy, W rozkoszny taniec nasze groźne marsze; Wojna zmarszczone czoło rozjaśniła, Zamiast dzielnego dosiadać rumaka Aby siać postrach w nieprzyjaciół duszach, Tańczy dziś lekko w niewieściej alkowie, Przy dźwięcznej lutni miłosnych akordach. Lecz ja, do skocznych nie stworzony tańców, Do podziwiania twarzy mej w zwierciadle, Lecz ja, miłości pozbawiony wdzięków Abym przed lekką pawić się mógł nimfą, Lecz ja, odarty z pięknych ciała kształtów, Przez złą naturę okradziony z wdzięków, Szpetny, zaledwie na pół wyciosany, Na dzienne światło wyrosły przed czasem, Ja, tak kulawy i tak połamany, Że na mój widok psy nawet szczekają, Ja w tych pokoju świegotliwych czasach, Nie mam rozkoszy innej ni rozrywki, Jak się mojemu przyglądać cieniowi I szydzić z mojej własnej potworności. Gdy więc nie mogę, jak tkliwy kochanek W tych dniach uciechy, godzin moich spędzać Postanowiłem na łotra się zmienić, Dni tych rozkosze nienawiścią zatruć. Przez niebezpieczne wnioski i potwarze, Ciemne proroctwa i sny już zbudziłem Między mym bratem Clarensem a królem Nieprzebłaganą, śmiertelną nienawiść. Jeśli tak wierny król i sprawiedliwy Jak ja fałszywy, podstępny i chytry, Dzisiaj do klatki dostanie się Clarence Wskutek proroctwa, które zapowiada, Że przez G zginie Edwarda potomstwo. Lecz tońcie myśli w duszy mej głębinach, (…).

William Shakespeare, Król Ryszard III, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 3, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895, s. 119–228.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 9.31 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 3, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 24.18 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Ryszard III

Original title

Richard III

Title

Ryszard III

Year of publication

1895

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Król Ryszard III

Uniform title

Ryszard III

Original title

Richard III

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...