Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : w dwunastu tomach. T. 1, s. 3-80

Król Jan (II 2)
BĘKART Zgoda, królowie, świat, wszystko szalone! Jan, by dziedzictwo zabrać Arturowi, Część posiadłości chętnie odstępuje; Filip, któremu zbroję własną ręką Wdziało sumienie, który miecza dobył, Jak boży żołnierz, w sprawie pokrzywdzonych, Dał się uwikłać, gdy mu słowo szepnął Ten zdań odmieniacz, chytry diabeł, rajfur, Który kark skręcał zawsze honorowi, Łamał przysięgi i ciągnął za sobą Królów, żebraków, starców i młokosów; Dziewce, co nie ma prócz swego dziewictwa Nic do stracenia, dziewictwo to kradnie Ten gładkolicy szlachcic: własna korzyść, Własny interes, ku nim świat się chyli. Świat ten się kiedyś dobrze równoważył, Po równym gruncie spokojnie się toczył, Aż na pochyłość interesu wkroczył. One to z pierwszej odbiły go drogi, Przez nią o pierwszym zapomniał swym celu. Ten to sam rajfur, ten sam wiarołomca, Interes, zmiennej Francji olśnił oczy, Od zamierzonych odwrócił ją celów, I wojnę w świętej rozpoczętą sprawie Skończył pokojem zawartym nikczemnie. Ja sam, dlaczegóż interes tak smagam? Nie raczył dotąd umizgnąć się do mnie. Nie ja z pogardą rękę bym mu zamknął, Gdyby w nią złote swe anioły wciskał; Ale tej ręki nie pokusił jeszcze. Jak żebrak przeciw bogaczom powstaję, I pókim żebrak, będę głośno wołał: Nie ma większego nad bogactwa grzechu; Gdy się zbogacę, cnotą moją będzie Wołać, że nie ma grzechu nad żebractwo. Gdy dla korzyści król słowo fałszuje, I ja w mym sercu ołtarz jej zbuduję.

William Shakespeare, Król Jan, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich [przekład J. (!) Ulricha], z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 1, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895, s. 3–80.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 6.49 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich [przekład J. (!) Ulricha], z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 1, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 29.37 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Król Jan

Original title

King John

Title

Król Jan

Year of publication

1895

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Król Jan

Uniform title

Król Jan

Original title

King John

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...