Opis

Księga protokołów z posiedzeń Rady Parafialnej od 18 marca 1887 r. do 25 września 1906 r.

Prawa autorskie
© Giżyckie Archiwum Cyfrowe