Dramata Willjama Shakspear'a. t. 3, s. 351-486

Kupiec wenecki (V 1)
LORENZO Pójdź, droga duszko; zaczekajmy wewnątrz, Na ich przybycie. – Alboż zaniechajmy; – Po co nam wchodzić? (…) Jak mile Księżyc na owym pagórku, Drzemie w swym blasku! Zasiądźmy tu społem, A niech nam muzyka rozkosznymi tony, Pełza po uchu. Niech tę lubą ciszę, I pomrok nocy, wdzięcznie harmonijne Potrąca brzmienie – Przysiądź się, Jessyko; Patrz; przestwór nieba wyłożony gęsto W iskrzące światła, jak w patyny złote; Każdy najmniejszy z globów, które widzisz, Obrót swój w tonach wygłasza podobnych Śpiewom anielskim i te pienia swoje, W chór jasnookich łączy cherubinów. Równa harmonia w duszach nieśmiertelnych; Lecz że nas szata plugawego pyłu Silnie uciska, nie możem jej słyszeć. Nadchodzi Muzyka Hej, dalej, hymnem ocućcie Diannę; Ślijcie ton miły uszom waszej pani, Aby ją prędzej znaglić do powrotu. JESSICA Ja kiedy słyszę przyjemną muzykę, Swobody w sobie rozbudzić nie zdołam. LORENZO Bo duch twój więcej skłonny do rozwagi; Zważ dziką trzodę i nieukróconą, Lub stado młodych nieujętych źrebców, Jak w dziwnych skokach one rżą i kwiczą, Popchnięte żądzą swojej krwi gorącej. Jeśli przypadkiem posłyszą dźwięk trąby, Ich ucho trąci jaki ton muzyczny, Ujrzysz, jak w miejscu stanowią się społem, A w oku dzikie łagodzą spojrzenia, Wdzięcznej muzyki owładnięte siłą. Przeto poeta uczy, że Orfeusz Poruszał drzewa, i skały, i tonie; Nic też tak twarde, skamiałe, zaciekłe, W czem by muzyka, nie miała wrodzonej Zniszczyć dzikości. Człek, który rozbudzić Nie zdoła w sobie muzycznego czucia; Co go zbieg wdzięcznych tonów nie porusza, Skłonny do zdrady, podejść i łupieży; Ruch jego ducha ciężki, jak zmierzch nocy, A chucie jego, jak ciemnie Erebu; Temu nie ufaj.

[William Shakespeare], Kupiec wenecki, tłum. Jan Komierowski [w:] Dramata Willjama Shakespear'a. Przekład z pierwotworu, T. 3, w drukarni S. Orgelbranda, Warszawa 1858 [1860], s. 351–486.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 35.56 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dramata Willjama Shakespear'a. Przekład z pierwotworu, [tłum. Jan Komierowski ], T. 3, w drukarni S. Orgelbranda, Warszawa 1858 [1860].

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 163.44 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Kupiec wenecki

Original title

Merchant of Venice

Year of publication

1858

Year of origin

1850-1860

Place of publication

Warszawa

Place of origin

Warszawa

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Kupiec wenecki

Uniform title

Kupiec wenecki

Original title

Merchant of Venice

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Komierowski, Jan (1798- zm. po 1879)

Jan Komierowski (1798– 1882) was a landowner and civil servant, educated as a lawyer. He translated and wrote introductions for...