Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : Wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami. T. 3, s. 409-457

Kupiec wenecki (I 3)
PORCJA Trzeba więc, aby Szylok był łaskawym. SZYLOK Co mię do tego znagli, chciałbym wiedzieć? PORCJA Łaska nic nie ma wspólnego z przymusem, Jak deszcz ożywczy z nieba spływa ona Z swych wysokości na ziemię; po dwakroć Błogosławiona: błogosławi bowiem Tego, co daje i tego, co bierze. Tym potężniejsza, im z potężniejszego Płynie ramienia, przyozdabia ona Władcę na tronie bardziej niż korona. Berło oznacza moc światowej władzy: Jest ono godłem czci i majestatu, W którym ukryty postrach winnych siedzi; Lecz łaska wyższą jest nad rządy berła, Zajmuje ona tron w sercu monarchy, Wzniosłym udziałem jest samego Bóstwa; I ziemska władza najbardziej się wtedy Zbliża do Boskiej, gdy jej łaska idzie Z sprawiedliwością w parze. Zważ więc, żydzie, Skoro domagasz się sprawiedliwości, Że sprawiedliwie rzeczy biorąc, nikt z nas Nie byłby zbawion. Modlim się o łaskę: Ta więc modlitwa powinna nas uczyć Świadczenia łaski. Rozwiodłem się tyle, By sprawiedliwość żądań twych złagodzić; Trwać li w nich będziesz, surowa ta izba Będzie musiała naturalnie wydać Wyrok na stronę kupca niekorzystny.

William Shakespeare, Kupiec wenecki, tłum. Józef Paszkowski [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira): wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami, tłum. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich, z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 3, Komedye, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1877, s. 409–457.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 42.60 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira): wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami, tłum. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich, z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 3, Komedye, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1877.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 573.25 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Kupiec wenecki

Original title

Merchant of Venice

Year of publication

1877

Year of origin

1850-1860

Place of publication

Warszawa

Place of origin

Warszawa

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Kupiec wenecki

Uniform title

Kupiec wenecki

Original title

Merchant of Venice

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Paszkowski, Józef (1817-1861)

Józef Paszkowski (1817–1861) was the oldest son of Dominik Paszkowski, an officer on the staff of Prince Józef Poniatowski and...