Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : Wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami. T. 2, s. 73-135

Otello (III 3)
OTELLO Na Boga! Myślę, że moja żona jest niewinną, I że nią nie jest; myślę, żeś ty prawy, I żeś nim nie jest. Dowodu mi trzeba. Imię jej niegdyś tak jasne, tak czyste, Jak lice Diany, tak się stało czarnym I powleczonym sadzą jak twarz moja. Są li na świecie noże, stryczki, jady, Płomienie, albo chłonące topiele: Nie zniosę tego. Gdybym się przekonał! JAGO Widzę, o panie, żeć namiętność trawi; Żałuję, żem ci to nasunął. Chciałbyś Się więc przekonać? (…) OTELLO Daj mi wyraźny dowód jej niewiary. JAGO Arcy to dla mnie nieprzyjemna sprawa; Skorom jednakże zaszedł tak daleko, Powodowany głupią poczciwością I przywiązaniem, zajdę jeszcze dalej. Spędziłem świeżo noc tuż obok Kassja, Że zaś cierpiałem ogromny ból zębów, Nie mogłem zasnąć. Zdarzają się ludzie Duszy tak słabej i niepowściągliwej, Że przez sen paplą o swych interesach: Tego rodzaju jest Kassjo: słyszałem, Jak mówił przez sen: luba Desdemono! Bądźmy ostrożni, kryjmy się z miłością; A potem chwytał mię, ściskał za rękę I wołał: luba istoto! a potem Tak zapalczywie zaczął mię całować, Jakby mi wyrwać chciał z ust pocałunki Aż do korzenia; przytulał się do mnie, Pieścił mię, wzdychał, a potem zawołał: Przeklęty los, co dał cię Murzynowi! OTELLO O, to okropnie! to okropnie! JAGO Wszakże To był sen tylko?

William Shakespeare, Otello, tłum. Józef Paszkowski [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira): wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami, tłum. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich, z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 2, Tragedye, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1875, s. 73–135.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 46.32 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira): wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami, tłum. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich, z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 2, Tragedye, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1875.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 623.94 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Otello

Original title

Othello

Title

Otello

Year of publication

1875

Year of origin

1850-1860

Place of publication

Warszawa

Place of origin

Warszawa

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Otello

Uniform title

Otello

Original title

Othello

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Paszkowski, Józef (1817-1861)

Józef Paszkowski (1817–1861) was the oldest son of Dominik Paszkowski, an officer on the staff of Prince Józef Poniatowski and...