Hamlet (IV 4)
LAERTES Gotów jestem Na wszystko, byleś mi nie radził zgody. KRÓL Miej ufność we mnie. Jeśli już powraca, – Znużony tą podróżą, i nieskłonny Do przedsiębrania drugiej, ja go zwabię Do matni, już w zamiarze mym osnutej; W tę sieć niezdartą złowi się i zginie. Podejrzeń żadnych sprawa ta nie wznieci, I samej matce będzie się zdawała Przypadku dziełem. LAERTES Radź więc; ja ci służę Tem chętniej, jeśli tak urządzisz rzeczy, Że udział w nich mieć będę. KRÓL To się składa. Mówiono wiele, od wyjazdu twego, I to wobec Hamleta, o rozgłośnym Talencie twoim: wszystkie twe zalety Zazdrości tyle w nim nie rozbudziły, Co ten szczególny dar, choć w moich oczach, Najlichszej ceny. LAERTES Jaki dar? KRÓL Mniej warty Niż marna wstążka na młodzieńczej skroni, Potrzebny wszakże; bo jak lotne stroje Przystoją bujnej młodzi, tak sobole, A długie suknie starcom, bądź dla zdrowia, Bądź dla powagi. – Dwa miesiące temu. Podolski szlachcic zjawił się na dworze, – Gdym z Polską wojnę toczył, sam widziałem Jak dzielną jej konnica; lecz ten śmiałek To istny czart przyrosły do rumaka, I tak cudowne z nim wyrabia harce Że koń i jeździec z dwojga ciał się zdają Spojeni w jedno: tak mię oczarował, Żem ani mógł wymarzyć o tej sztuce Podobnych rzeczy. LAERTES Wszak z Kamieńca rodem? KRÓL Podobno LAERTES Trepka, jakem żyw. KRÓL On właśnie. LAERTES To mój znajomy: klejnot i ozdoba Narodu swego. KRÓL Mówiąc mi o tobie, Gdyż jednocześnie byliście w Paryżu, Nie mógł się dość nachwalić twej biegłości W robieniu bronią, a rapierem zwłaszcza. ,,Ciekawem, wołał, byłoby zdarzeniem, By kto mu sprostał: pierwsi z nas szermierze Przytomność tracą, oko, ruch, postawę, W spotkaniu z tym Duńczykiem.” Ta pochwała Hamleta próżność tak zawiścią wzmogła, Że nic nie pragnął odtąd jak powrotu Twojego z Francji, by się zmierzył z tobą. (…) Laertesie, Czy siostrę kochasz i kochałeś ojca, Lub czy twój smutek jest jak malowidło, Jak twarz bez duszy? (…) Gdy Hamlet wróci, co też chcesz uczynić By synem Poloniusza się okazać Nie tylko w słowach? LAERTES Zabić go w kościele. KRÓL Gdy zemsta jest konieczną, świętość miejsca Nie chroni winnych. Lecz, mój Laertesie, Chcesz ją pewniejszą, zamknij się i czekaj. Gdy Hamlet o przybyciu twem usłyszy, Postaram się by zręczność twą głoszono, Podwójny kładąc nacisk na to wszystko Co prawił Polak; obu was zaprosim, Urządzim walkę: on, zbyt ufny w sobie, Szlachetny z resztą równie jak niebaczny, Kling nie obejrzy; zatem, jak z niechcenia, Lub skrzętnym ich wyborem, weźmiesz w rękę Miecz niestępiony, i za pierwszem pchnięciem Śmierć ojca na nim pomścisz. LAERTES Ja? co słyszę! KRÓL Dla przezorności, sam ci miecz dostarczę. Nabyłem taką maść od włoskich kupców, Że gdy się ostrze szpilki w niej umoczy, Pod słońcem nie ma tak dzielnego płynu, Choćby z najrzadszych roślin był zebrany, Którego moc by śmierć odwrócić mogła Dla żywej duszy szpilką tą draśniętej. Tym zgubnym jadem twoją broń zaprawię; Dotknięcie jedno trupem go położy. LAERTES Lecz, to zabójstwo! KRÓL Wyraz bez znaczenia, Gdy spór się toczy o zgładzenie wroga. LAERTES Mam w sobie polską nie szatańską duszę; Mój ojciec był Polakiem, a krew polska Nie cierpi zdrady.

[William Shakespeare], Hamlet, królewic duński, dramat w pięciu aktach W. Szekspira, tłum. Krystyn Ostrowski [w:] Krystyn Ostrowski, Dzieła polskie, Alphonse Lemerre, Paryż 1876, s. 25–72.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 268.32 MB

Recommended edition

Krystyn Ostrowski, Dzieła polskie, Alphonse Lemerre, Paryż 1876.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 110.42 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Hamlet

Original title

Hamlet

Title

Hamlet

Year of publication

1876

Year of origin

1860-1870

Place of publication

Paryż

Place of origin

Paryż

Source of scanned image

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Hamlet

Uniform title

Hamlet

Original title

Hamlet

Source of scanned image

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Translator

Ostrowski, Krystyn (1811-1882)

Krystyn Piotr Celestyn Józef Ostrowski (1811–1882) was born on the family estate in Ujazd, near Tomaszów Mazowiecki. He was a...