Kłosy 1874, nr 451, s. 122-124

Antoniusz i Kleopatra (I 1)
KLEOPATRA Jeśli to ma być miłość, to powiedz jak wielka? ANTONIUSZ To nędza, taka miłość, która da się mierzyć. KLEOPATRA A ja, miłości dla mnie, stały kres chcę stawić. ANTONIUSZ Wprzód wynajdź światy nowe i nowe niebiosa. Wchodzi Dworzanin. DWORZANIN Gońcy przybyli z Rzymu. ANTONIUSZ Cierpkie ich nowiny. Spraw się węzłowato. KLEOPATRA Udziel im posłuchanie. Kto wie? Może to Fulwia pała gniewem? – może To Cezar rzadko-brody, przesyłać ci raczy Groźne rozkazy swoje: „Wypełń jedno, drugie, Podbij mi to mocarstwo, temu daj swobodę, Bądź posłuszny – nie zechcesz? Drżyj przed naszym gniewem.” ANTONIUSZ Luba ma, co ty mówisz? KLEOPATRA Przeczucie mnie nie zwodzi, ten goniec ci niesie Rozkaz byś mnie opuścił, to wola Cezara. Na cóż się żali Cezar? Fulwia? – nie – oboje? Niech gońcy tu się stawią. Jak jestem królową Egiptu, tak rumieńcem wstydu twarz twa pała, Antoniuszu! Ta burza, co ci sroży w żyłach, Hołd niesie Cezarowi; lico twe daninę Wstydu składa ilekroć razy Fulwia łaje. Gdzie gońcy? ANTONIUSZ Niech się w falach Tybru Rzym rozpłynie. Runie sklepienie państwa! To jest moja niwa. Królestwa, to proch marny: ziemia równie karmi, Jak ludzi tak zwierzęta. Zacnością żywota Jest to czynić (ściska Kleopatrę). Ilekroć razy bliźna para, W gorącym pocałunku złączy swoje usta. Niech świat cały to pojmie pod najsroższa karą, Że stoim niezrównani. (...)

[William Shakespeare], Antoniusz i Kleopatra. Tragedya Szekspira, w pięciu aktach, tłum. Mścisław Karski, „Kłosy” 1874, nr 451, s. 122–124; nr 452, s. 137–138; nr 453, s. 158–160; nr 455, s. 179, 182; nr 458, s. 233–235; nr 459, s. 251; nr 460, s. 271–272; nr 461, s. 275–279; nr 462, s. 300–301; nr 463, s. 313–315; nr 464, s. 332–333; nr 465, s. 342–343.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 81.46 MB

Recommended edition

„Kłosy” 1874, nr 451.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 50.28 MB

„Kłosy” 1874, nr 452.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 53.49 MB

„Kłosy” 1874, nr 453.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 50.79 MB

„Kłosy” 1874, nr 455.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 48.54 MB

„Kłosy” 1874, nr 458.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 47.22 MB

„Kłosy” 1874, nr 459.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 57.28 MB

„Kłosy” 1874, nr 460.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 51.56 MB

„Kłosy” 1874, nr 461.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 46.66 MB

„Kłosy” 1874, nr 462.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 51.52 MB

„Kłosy” 1874, nr 463.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 45.54 MB

„Kłosy” 1874, nr 464.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 61.25 MB

„Kłosy” 1874, nr 465.

Download the journal as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 55.75 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Antoniusz i Kleopatra

Original title

Antony and Cleopatra

Translator

Karski, Mścisław

Year of publication

1874

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Warszawa

Place of origin

Warszawa

Publisher

S. Lewental

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Antoniusz i Kleopatra

Uniform title

Antoniusz i Kleopatra

Original title

Antony and Cleopatra

Translator

Karski, Mścisław

Mścisław Karski (1835–1908) was born in Pomiechów (in the Pomiechówek district of Mazovia) to a land-owning family. He held the...