Dzieła Wiliama Szekspira, red. H. Biegeleisen, t. 5, s. 69-165

Opowieść zimowa (I 2)
LEONTES Czyś nie widział czasem, (Musiałeś widzieć, chyba że soczewkę Masz grubszą, niźli rogi mężów), albo Czyliś nie słyszał (zbyt to oczy widzą, By miano milczeć); czyś nie myślał wreszcie, (Wszak chyba głupiec nie pomyśli o tym), Że moja żona zdradza mnie?... No, przyznaj, (Albo też przyznasz bezwstydnie ułomność Twych oczu, uszu, rozumu) – i powiedz, Nie jest że moja żona, jak klacz w maju, Ba, gorsza nawet od stajennej dziewki, Co i bez ślubu odda się... Mów, dowiedź! KAMILLO Jam nie powinien znajdować się tutaj, Gdzie moją panią lżą tak, a ja pomścić Nie mogę obelg. (…) LEONTES A szept nic nie znaczy? Licem o lice, nosem o nos muskać, Całować głębią ust, hamować uśmiech Westchnieniem cichym, (znak to najpewniejszy Złamanej wiary); naciskać tajemnie, Nogą o nogę, kryć się, pragnąć ciągle, Aby godzina minutą się stała, Noc dniem i aby stracili wzrok wszyscy, Prócz chcących broić bezpiecznie – to niczym? Chyba że także świat, z wszystkim, co na nim Widzisz i niebo nad światem – i Czechy I żona moja i wszystko jest niczym, Jeżeli to jest nic.

[William Shakespeare], Opowieść zimowa, tłum. Stanisław Rossowski [w:] Henryk Biegeleisen (red.), Dzieła Williama Szekspira, T. 5, Dramaty fantastyczne, wyd. 2, Księgarnia Polska, Lwów 1895, s. 69–165.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 38.20 MB

Recommended edition

Henryk Biegeleisen (red.), Dzieła Williama Szekspira, T. 5, Dramaty fantastyczne, wyd. 2, Księgarnia Polska, Lwów 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 108.06 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Opowieść zimowa

Original title

Winter's Tale

Year of publication

1895

Year of origin

1890-1900

Place of publication

Lwów

Place of origin

Lwów

Publisher

Księgarnia Polska

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Opowieść zimowa

Uniform title

Opowieść zimowa

Original title

Winter's Tale

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Rossowski, Stanisław (1861-1940)

Stanisław Rossowski (1861–1940) was a poet, prose-writer, dramatist, journalist and teacher. He was one of the most well-known and respected...