Hamlet (III 2)
KRÓL [KLAUDIUSZ] Och, haniebną jest moja zbrodnia, śmierdzi aż do nieba, ma na sobie klątwę najstarszą, pierworodną, bratobójstwa! – Modlić się nie mogę, chociaż skłonność jest tak żywą jak wola; mocniejsza od nich wina pokonywa silną intencją, a ja, jak człowiek gotowy do dwojakiego zadania stoję, zastanawiając się, które mam naprzód zacząć i zaniedbuję oba. Jak to, więc gdyby ta przeklęta ręka stała się grubszą niż sama jest od krwi braterskiej, nie maż dosyć dżdżu w miłosiernych niebiesiech, aby umyć ją do takiej białości jak śnieg? Do czegóż służy łaska, jeśli nie do tego, by stawić czoło obliczu grzechu a cóż jest w modlitwie, jeżeli nie owa podwójna siła – do zapobiegania, zanim przyjdzie nam upaść lub przebaczania, gdy już leżymy? A więc spojrzę w górę: mój błąd przeminął. Lecz, och, jakaż forma modlitwy posłużyć może mojej potrzebie? „Przebacz mi mord ohydny?” – nie może to być, ponieważ jestem wciąż w posiadaniu tych rzeczy, dla których popełniłem zabójstwo: korony, władzy, królowej-żony. Moźnaż uzyskać przebaczenie i zatrzymać plon zbrodni? W zepsutych kolejach tego świata złocona ręka występku może zepchnąć na bok sprawiedliwość; nieraz widuje się, jak sam złodziejski zabór kupuje prawo; lecz nie jest tak w górze; tam nie ma wykręcania się, tam czyn leży w swej rzeczywistej istocie; a my sami zniewoleni dać świadectwo jak nie w same zęby i czoło naszych występków. Cóż tedy, co pozostaje? próbuj jeszcze, co skrucha może; a czegóż ona nie może? Jednak cóż ona zdoła, jeśli nie można kajać się? O nędzne położenie! O łono, jak śmierć czarne! O zagrzęzła duszo, co, walcząc by się oswobodzić, wikłasz się jeszcze bardziej. Pomóżcie, aniołowie! zrób usiłowanie! zegnijcie się, wy uparte kolana! a ty serce ze stalowych włókien zmięknij jak członki nowonarodzonego niemowlęcia! Wszystko może być dobrze. Usuwa się w głąb i klęka. Wchodzi Hamlet. HAMLET Teraz mógłbym to uczynić dogodnie, teraz modli się; i teraz to uczynię… i on tym sposobem pójdzie do nieba; i będęż w ten sposób pomszczony? Trzeba to ściśle rozważyć: nędznik zabija mi ojca, a za to ja, jego syn jedyny, posyłam tego samego nędznika do nieba. Co? to myto i zapłata, nie zemsta. Sprzątnął mego ojca w stanie zmysłowości, sytego chleba, ze wszystkiemi występkami szeroko rozkwitłemi, lśniącemi jak maj; a jak tam stoi jego obrachunek, kto wie, krom Boga? lecz według naszego biegu myśli o stanie rzeczy, jest z nim krucho. Czyżbym się tedy pomścił, sprzątając go w czasie oczyszczania swojej duszy, gdy jest gotów i przysposobion do tego przejścia? Nie! Do pochew mieczu, znaj okropniejsze pojmanie; gdy będzie spity, we śnie, lub we wściekłości, albo wśród kazirodnej uciechy swego łoża, przy grze, wśród przekleństw, lub przy jakiejś czynności, która nie ma w sobie wcale zapachu zbawienia; wtedy go podetnij, tak żeby aż piętami kopnął w niebo i żeby dusza jego mogła być tak potępioną i czarną, jak piekło, w które pójdzie.

William Shakespeare, Hamlet, tłum. Władysław Matlakowski [w:] William Shakespeare, Hamlet, Prince of Denmark, edited and translated, with introduction, notes and supplements by Władysław Matlakowski M. D., Types of Typography of the Jagiellonian University, Cracow 1894. / Wiljam Szekspir, Hamlet, królewic duński, wydał, przełożył, wstępem, objaśnieniami i przypisami opatrzył Władysław Matlakowski, Czcionkami Tłoczni Wszechnicy Jagiellońskiej, Kraków 1894, s. 1–317.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 98.72 MB

Recommended edition

William Shakespeare, Hamlet, Prince of Denmark, edited and translated, with introduction, notes and supplements by Władysław Matlakowski M. D., Types of Typography of the Jagiellonian University, Cracow 1894. / Wiljam Szekspir, Hamlet, królewic duński, wydał, przełożył, wstępem, objaśnieniami i przypisami opatrzył Władysław Matlakowski, Czcionkami Tłoczni Wszechnicy Jagiellońskiej, Kraków 1894.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 256.45 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Hamlet

Original title

Hamlet

Title

Hamlet

Year of publication

1894

Year of origin

1890-1900

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Hamlet

Uniform title

Hamlet

Original title

Hamlet

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Matlakowski, Władysław (1851-1895)

Władysław Matlakowski (1850–1895) was a respected surgeon, graduate of the medical school at Warsaw University. In 1891 his deteriorating health...