William Shakespeare, Król Henryk Czwarty. Część I, tłum. Stanisław Koźmian [w:] Dzieła dramatyczne Szekspira, T. 3, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1877, s. 1–138.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 46.85 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Szekspira, tłum. Stanisław Koźmian, T. 3, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1877.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 147.37 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Henryk IV, część 1

Original title

Henry IV, Part I

Year of publication

1877

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Poznań

Place of origin

Poznań

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Król Henryk Czwarty. Część pierwsza

Uniform title

Henryk IV, część 1

Original title

Henry IV, Part I

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Koźmian, Stanisław Egbert (1811-1885)

Stanisław Egbert Koźmian (1811–1885) was a journalist, translator and literary critic. He was born in 1811 at the estate of...