Kolekcja Stefanii Maślij

Kolekcja Stefanii Maślij

Zdjęcia z archiwum prywatnego
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

W tej kolekcji znajduje się 1 podkolekcja

Stefania Płatosz (Maślij) podczas nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym

Zdjęcia Stefanii Płatosz (pv Maślij) z czasów nauki w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Giżycku w latach 1954 - 1959. Był to pierwszy rocznik w systemie 5-letnim.

25 obiektów