Titus Andronicus

title of translation Tytus Andronikus
Year of origin 1870-1880
Place of publication Kraków Warszawa
Publisher G. Gebethner i Spółka