Troilus and Cressida

title of translation Troilus i Kressyda
Year of origin 1870-1880
Place of publication Kraków Warszawa
Publisher G. Gebethner i Spółka