24 kolekcje

Kolekcja Stefanii Makowczenko (dd Budna)

Kolekcja zawiera zdjęcia Stefanii Budnej z lat 1954 - 1959, kiedy uczyła się ona w w Państwowym Technikum Rybackim w Giżycku.

55 obiektów

Kolekcja Stefanii Maślij

Zdjęcia z archiwum prywatnego
Publikacja udostępniona za zgodą Licencjodawcy. Całość ani żadna z jej części nie może być przetwarzana ani wykorzystywana w celach komercyjnych.

25 obiektów

Kolekcja Teresy Łaniewskiej

Kolekcja prezentuje zdjęcia z archiwum rodzinnego Teresy Łaniewskiej, której rodzina pochodzi z dawnych Kresów II RP.

244 obiekty

Kolekcja Zbigniewa Patelki

Kolekcja zawiera fotografie dokumentujące przebieg służby wojskowej Zbigniewa Patelki.

41 obiektów

Kolekcja zbiorowa
Foto-mix z 30 lat wolnego giżyckiego samorządu (1990 - 2020)

Migawki z prezentujące giżyckich samorządowców.

31 obiektów

Znalezione w bibliotece

W grudniu 2019 r . jeden czytelników Miejskiej Biblioteki w Giżycku pozostawił na półce "Uwalniamy książki! Przeczytaj i podaj dalej" książkę, a w niej 53 zdjęcia wykonane w końcu lat 30. i początkach 40.XX w.

53 obiekty