Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : Wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami. T. 2, s. 789-834

Perykles (I 2)
PERYKLES Niech nikt rozmyślań naszych nie przerywa. Czemu myśl czarna, czemu melancholia, Smutny towarzysz, tak nieodstępnymi Są u mnie gośćmi, że ani godziny W jasnym dnia biegu, lub w spokojnej nocy (Tym grobie, w którym troski spać powinny) Nie mogę znaleźć słodkiego pokoju? (…) Tak zawsze bywa: myśli niespokojne, Pierwotnie w błędnej obawie poczęte, Następnie żyją i karmią się troską; Co było trwogą, że zdarzyć się może, Dojrzewa w troskę, żeby się nie stało. Tak jest i ze mną; wielki Antyochus (Z którym się mierzyć nazbyt jestem mały, Bo on ma siłę, co w czyn zmienia wolę) Myśli, że powiem, choć milczeć przysięgam; Daremno mówię, że go czczę głęboko, Bo wie, że słowem mogę go zbezcześcić, Co by rozsiane rumienić go mogło; Poszuka środków, by się nie rozsiało. Tłumami zbrojnych me zaleje ziemie, A groźnym swojej potęgi rozwojem W duszy mych ludów zgasi ogień męstwa; Będą pobite, zanim opór stawią, Za grzech chłostane, o którym nie śniły. O nie to troska, nie własna bezpieczność (Bom drzewa tego tylko jest wierzchołkiem, Który korzenie broni i ocienia) Osłabia ciało, zbezwładnia mi duszę, I wprzód już karze to, co on chce karać.

William Shakespeare, Perykles, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira): wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami, tłum. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich, z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 2, Tragedye, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1875, s. 789–834.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 41.97 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira): wydanie ilustrowane ozdobione 545 drzeworytami, tłum. Stanisław Koźmian, Józef Paszkowski, Leon Ulrich, z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod red. Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 2, Tragedye, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1875.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 623.94 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Perykles

Original title

Pericles

Title

Perykles

Year of publication

1875

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Warszawa

Place of origin

Warszawa

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Perykles

Uniform title

Perykles

Original title

Pericles

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...