Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : w dwunastu tomach. T. 10, s. 9-89

Jak wam się podoba (III 2)
KORYN Jakże ci się podoba to pasterskie życie, panie Probierczyku? PROBIERCZYK Muszę wyznać, pasterzu, iż ze względu na samo siebie niezłe jest to życie, ale ze względu, że to jest pasterskie życie, życie to nic niewarte. Ze względu, że jest samotne, bardzo mi się podoba; ale ze względu, że jest odosobnione, obrzydzenie mi sprawia. Ze względu, że jest na wolnym powietrzu, lubię je; ale ze względu, że nie na dworze, nudzi mnie. Że to jest życie skromne, bardzo mi jest po myśli; ale że jest ubogie, wcale mi nie do smaku. Czy masz w sobie co filozofii, pasterzu? KORYN Nie więcej, jak że wiem, iż im kto słabszy, tym z nim gorzej; że kto nie ma pieniędzy, dostatków, uciechy, nie ma trzech dobrych przyjaciół; że własnością deszczu jest moczyć, a ognia palić; że na dobrem pastwisku tyją owce; że wielką przyczyną nocy jest zachód słońca; że komu nie dała rozumu natura lub sztuka, żalić się może na brak dobrego wychowania, lub też z tępego pochodzi rodu. PROBIERCZYK To jest naturalna filozofia. Czy byłeś kiedy na dworze, pasterzu? KORYN Nie, nigdy. PROBIERCZYK Będziesz więc w piekle się smażył. KORYN Uchowaj Boże! Mam nadzieję – PROBIERCZYK Będziesz się smażył, jak źle upieczone jaje – po jednej stronie. KORYN Dlatego, że nie byłem na dworze? Jak tego dowiedziesz? PROBIERCZYK Bardzo łatwo. Jeśli nigdy nie byłeś na dworze, nie widziałeś nigdy dobrych obyczajów; jeśli nigdy nie widziałeś dobrych obyczajów, musisz mieć złe obyczaje, a złe obyczaje są grzechem, a grzech prowadzi do piekła. Jak widzisz, krucho z tobą, pasterzu.

William Shakespeare, Jak wam się podoba, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 10, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895, s. 9–89.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 6.42 MB

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 10, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 23.70 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Jak wam się podoba

Original title

As You Like It

Year of publication

1895

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Jak wam się podoba

Uniform title

Jak wam się podoba

Original title

As You Like It

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...