Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : w dwunastu tomach. T. 5, s. 11-102

Romeo i Julia (III 5)
KAPULET Zgiń, buntownico! młoda markietanko! Słuchaj – we czwartek idź mi do kościoła, Lub mi się więcej nie pokaż na oczy! Bądź cicho, nie mów, ni mi odpowiadaj – Palce mnie świerzbią! – Skarżyłem się nieraz, Że mi Bóg jedno zesłał tylko dziecię, Lecz i to jedno jest jedno za wiele. Ona się stała dla nas tylko klątwą! Precz, nic dobrego! MAMKA Błogosław jej Boże! Źle robisz, panie, że ją tak traktujesz. KAPULET Trzymaj, ty mędrku, język za zębami, Twoją roztropność dla kum twoich schowaj! (…) Milcz, głupia trajkotko! Pleć twoje duby przy kumek kieliszku, Mnie ich nie trzeba! (…) Na Boga, to mi odbierze mój rozum! We dnie i w nocy, śród zabaw i pracy, Sam, czy śród tłumu, troszczyłem się tylko, Jak by ją wydać; a kiedy znalazłem Męża, znanego z szlachetności rodu, Z wielkich talentów, majątku, młodości, Honorem, jak to mówią, nadzianego, Postaci, jakiej serce życzy mężom – Aż ci tu prawi płacząca wariatka, Skwircząca lalka, na dane jej szczęście: Nie chcę iść za mąż, ani kochać mogę – Jestem zbyt młoda – błagam – racz przebaczyć! Nie chcesz iść za mąż? I owszem, panienko, Żyj odtąd trawą, lecz precz z mego domu! Pamiętaj tylko, ze mną żartów nie ma! Czwartek już blisko; połóż dłoń na sercu; Jeśliś ty moją, dam cię Parysowi, Gdy nie, idź, żebraj, zdychaj na ulicy, Albo się powieś, bo na duszę moją, To co posiadam, nie dla ciebie będzie! Ty wiesz, że łamać przysięgi nie zwykłem.

William Shakespeare, Romeo i Julia, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 5, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895, s. 11–102.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 7.37 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 5, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 21.67 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Romeo i Julia

Original title

Romeo and Juliet

Year of publication

1895

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Romeo i Julia

Uniform title

Romeo i Julia

Original title

Romeo and Juliet

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...