Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) : w dwunastu tomach. T. 4, s. 13-133

Hamlet (III 1)
HAMLET Być albo nie być, oto jest pytanie. Czy dla umysłu szlachetniej jest cierpieć Ciosy i strzały zawistnej fortuny, Niż broń uchwycić przeciw cierpień morzu, Skończyć je walką? Umrzeć – spać – nic więcej! Powiedzieć, żeśmy snem mogli zakończyć Boleści serca, tysiączne wstrząśnienia Których dziedzicem ciało! O ten koniec Któżby nie błagał pobożnie? Umrzeć – spać, Spać! może marzyć? ha, tu cała trudność! Bo we śnie śmierci co marzyć możemy, Kiedy się z ziemskich kłopotów otrząśniem, To nas wstrzymuje i ta myśl jedyna Klęski żywota naszego przeciąga. Bo któżby chłosty, wzgardę świata znosił, Krzywdy ciemięzców i dumnych szyderstwa, Boleść miłości wzgardzonej, praw zwłokę, Urzędów butę i pogardę, z którą Ściga niegodny cierpliwą zasługę, Gdyby mógł każdy wszystkiego się pozbyć Stali kawałkiem? Któżby dźwigał ciężar, Pocił się, jęczał pod życia brzemieniem, Gdyby nie czegoś po śmierci obawa, Ziemi nieznanej, z której granic dotąd Nikt nie powrócił, woli nie wątliła, I nie radziła znane dźwigać męki Raczej, niż szukać ucieczką nieznanych? Tak więc sumienie przemienia nas w tchórzów; Postanowienia rumiane oblicze Myśl chorowita bladością powleka; Zamiary ducha olbrzymie i ważne Na myśl tę, z drogi swej się odwracają I tracą czynu nazwisko.

William Shakespeare, Hamlet, tłum. Leon Ulrich [w:] Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 4, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895, s. 13–133.

Download the play as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 9.41 MB

Recommended edition

[William Shakespeare], Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira) w dwunastu tomach, tłum. Leon Ulrich, z objaśnieniami Józefa Ignacego Kraszewskiego, T. 4, G. Gebethner i Spółka, Kraków; Gebethner i Wolff, Warszawa 1895.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 17.67 MB

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Uniform title

Hamlet

Original title

Hamlet

Title

Hamlet

Year of publication

1895

Year of origin

1870-1880

Place of publication

Kraków

Place of origin

Kraków

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Hamlet

Uniform title

Hamlet

Original title

Hamlet

Source of scanned image

Biblioteka Narodowa: Polona.pl

Translator

Ulrich, Leon (1811-1885)

Leon Ulrich (1811–1885) belonged to the generation of the November Uprising (1830–1831), for whom a decision made in early youth...