Puste kobiety z Windsoru (IV 1)
P. PAGE Sir Hugonie! Mąż mój mówi że nasz syn zgoła nie korzysta z nauk. Chciej mu Pan uczynić kilka pytań z przedmiotów, których się uczy. EVANS Choź Filchelm! i stoi prosto s sadarta glofa! P. PAGE Chodź tu moje dziecię, patrz w oczy swojemu nauczycielowi i odpowiadaj śmiało na jego pytania! EVANS Na fiele liszb zieli się fszyskie imie? WILHELM Na dwie. ŻWAWSKA Tylko na dwie! To tylko dwa na świecie imiona? Proszęż zajrzeć do kalendarza: Bogumiła, Zofija Helena, Anna, Katarzyna, Hen... EVANS Milszy, lepiej milszy! Filchelm! jak ty pofiezieć: stary? WILHELM Senex. ŻWAWSKA Senes? Ciekawam na co się zda stary zwietrzały senes? EVANS O! milszy! smiluj się kiedy nis nie sna! So to jezd lapis? Filchem! WILHELM Kamień. EVANS A so to jezd kamień? WILHELM Lapis. EVANS Fysmienito! Teras slucha dopszy na pytanie Filchelm! Jak bęzie rozić się przedimeg artykul? WILHELM Od zaimku, i przypadkuje się następnie: Singulariter nominativo: hic, haec, hoc. EVANS Nominatifus : hic, haec, hoc. Smialo Filchelm! Genitifus: hujus, hujus, hujus – a jak bęsie accusatifus? WILHELM Hinc. EVANS O! poszuka lepiej f sfoja glofa Filchelm: accusatifus: hunc, hanc, hoc. ŻWAWSKA Huk! hak! hok! Na honor że taką łaciną gadają drwale! EVANS Smiluj się skofa swego jęsyg moja Imość! – No! Focatifus Filchelm! WILHELM Vocativus: O! EVANS Przysfyszai się moje ziesko że focatifus: caret. ŻWAWSKA Na co to mój Boże! dziecko przyzwyczajać do karet! EVANS I snofu sfoja! P. PAGE Daj pokój kochana Żwawska! EVANS Mój Filchelm! jak bęzie deklinofać nominatifus in plurali: barbarus? WILHELM Pierwszy przypadek: barbari. ŻWAWSKA Wstydź się, wstydź się Pan, po co ma wiedzieć dziecko o przypadkach tej niegodziwej Barbary! Ucz go Pan lepiej czegoś rozumnego, a nie o przypadkach tej bezbożnicy! EVANS So tobi stali się Zfafski? ŻWAWSKA Bo tego już ścierpieć nie można! Szwargocz Pan sobie, hokaj z nim i hikaj wiele mu się podoba, ale mój Wiluś nie powinien jeszcze wiedzieć o takich rzeczach! EVANS Ty oszalali Żfafski! Szy ty nie rosumi że ja uszyć liszby, pszypatki i rozai fetlug grammatyk i na najnofszy system! Fi! Jaka okraniszona szlofieg!

Szekspir [William Shakespeare], Puste kobiety z Windsoru [Wesołe kumoszki z Windsoru], tłum. John of Dycalp [Placyd Jankowski], nakł. i dr. Józefa Zawadzkiego, Wilno 1842.

Download the book as a pdf file

Type: application/pdf

Size: 4.56 MB

Recommended edition

Author

Shakespeare, William (1564-1616)

Original title

Merry Wives of Windsor

Year of publication

1842

Year of origin

1830-1840

Place of publication

Wilno

Place of origin

Wilno

Source of scanned image

Google Books

Location of original

Open Source Shakespeare (OSS)

Puste kobiety z Windsoru

Original title

Merry Wives of Windsor

Source of scanned image

Google Books

Translator

Jankowski, Placyd (1810-1872)

Placyd Jankowski (1810-1872) was a priest (Uniate, and then Orthodox), a lecturer, a writer and one of the first translators...